Aplikácia nájde najbližšie lekárne, ambulantné pohotovosti alebo nemocnice na základe Vašej aktuálne polohy alebo Vami zadanej adresy.

Zadajte adresu alebo stlačením ikonky vpravo využite lokalizačné služby.