O aplikácií

Aplikácia „Otvorená lekáreň” vyhľadáva:

Údaje pochádzajú priamo od povoľovacích orgánov (VÚC a MZ SR), teda z jediného garantovaného zdroja. Niektoré informácie môžu byť vzhľadom na postupnú digitalizáciu veľkého množstva údajov nepresné. V prípade, že nájdete nejakú nezrovnalosť, pošlite prosím e-mail s informáciou na adresu chyba@e-vuc.sk.

Ďalšie informácie z oblasti zdravotníctva môžete nájsť na portáli www.e-vuc.sk.

Námety a pripomienky zasielajte na info@e-vuc.sk.

Aplikáciu vyrobila spoločnosť CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou UI42 spol. s r. o..

Správca obsahu

Správcami obsahu sú jednotlivé samosprávne kraje. Každý samosprávny kraj zodpovedá za údaje svojho regiónu.

Zverejňované údaje o zdravotníckych zariadeniach, lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok neobsahujú žiadne osobné údaje.

Technický prevádzkovateľ

Technický prevádzkovateľ je firma CRYSTAL CONSULTING, s.r.o..

Vyhlásenie prístupnosti

Spoločnosť CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. v zastúpení samosprávnych krajov má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.e-vuc.sk.

Stav súladu

b) Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Mapa je na webovú stránku vložená ako obrázok, ktorý je súčasne aj hypertextovým odkazom. Nejde o dekoračnú grafiku, ale je tu prítomná určitá funkcia, a chýba alternatívny text [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Hypertextové odkazy používajú farbu ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. Používateľ, ktorý nedokáže vnímať farebné rozdiely môže mať problém identifikovať hypertextový odkaz. Okrem farby ba sa mal používať ešte jeden rozlišovací prostriedok, napr. podčiarknutie. [Kritérium úspešnosti: 1.4.1 Používanie farieb]
  • Informácie o otváracích hodinách používajú farbu, ktorá nemá dostatočný farebný kontrast. Rovnako tak niektoré texty. Pre znevýhodneného používateľa je text náročnejšie čitateľný. [Kritérium úspešnosti: 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Hover hypertextových odkazov používa farbu, ktorá nemá dostatočný farebný kontrast. [Kritérium úspešnosti: 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Prepínač používa farbu, ktorá nemá dostatočný farebný kontrast. Používateľ si nemusí tento prvok všimnúť, potrebné je využiť kontrastnejšiu farbu orámovania. [Kritérium úspešnosti:1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Výsledky vyhľadávania sa nedajú zamerať prostredníctvom klávesnice. Používatelia, ktorí využívajú čítač obrazovky sa dokážu dopracovať k informáciám, keďže čítač obrazovky má vlastný focus. Ostatní znevýhodnení používatelia (napr. telesne znevýhodnení), ktorí používajú klávesnicu bez čítača obrazovky sa už ale nedokážu dopracovať k informáciám, keďže focus klávesnice sa nedokáže zamerať na výsledky vyhľadávania. [Kritérium úspešnosti:2.1.1 Klávesnica]
  • Výsledky vyhľadávania majú implementovaný prepínač, ktorý sa nedá ovládať prostredníctvom klávesnice. Prepínač nie je prístupný aj pre používateľov s čítačom obrazovky, keďže ani focus čítača sa nedokáže zamerať na danú položku. [Kritérium úspešnosti:2.1.1 Klávesnica]
  • Webové sídlo nemá implementovaný skip-link. Používateľ nemá k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť opakujúce sa bloky obsahu. [Kritérium úspešnosti:2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Výsledky vyhľadávania najbližšej lekárne, najbližšej ambulantnej pohotovostnej služby a najbližšej nemocnie používajú rovnaký názov webovej stránky. Ak si používateľ otvorí viacero kariet prehliadača, tak môže nastať zníženie orientácie v obsahu. [Kritérium úspešnosti:2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Webové sídlo nemá zverejnenú mapu stránok. Používateľ nemá k dispozícii viacero spôsobov, ako môže nájsť webovú stránku v rámci súboru webových stránok. Webové sídlo má zverejnené len vyhľadávanie. [Kritérium úspešnosti:2.4.5 Viacero spôsobov]
  • Tlačidlá používajú focus, ktorý nie je dostatočne viditeľný. Používateľ môže mať problém rozoznať aktuálne zameranú položku. [Kritérium úspešnosti:2.4.7 Viditeľné zameranie]
  • Používateľ nemá k dispozícii pokyny o tom, že po vyplnení vstupného poľa si následne ešte musí vybrať čo chce hľadať, pretože ak sa používateľ zameria priamo do vstupného poľa a stlačí enter, tak sa mu zobrazia len najbližšie lekárne. Pre vidiacich používateľov je na tento účel vytvorená dynamická šípka, tá je však na stránku vložená len pomocou CSS a čítač obrazovky ju teda nedokáže interpretovať [Kritérium úspešnosti:3.3.2 Menovky alebo pokyny]
  • Čítač obrazovky neinformuje používateľa o počte položiek, ktoré sa nachádzajú v zozname navrhovaných adries. Používateľ by mal dostatať informáciu aj o poradí aktuálne zameranej položky, napr. druhá položka z piatich. [Kritérium úspešnosti:4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
  • Používateľ nemá k dispozícii stavovú správu, ktorá ho informuje o vyfiltrovaných položkách. [Kritérium úspešnosti:4.1.3 Stavové správy]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 28.10.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané posúdením treťou stranou (MIRRI) v období od 2.8.201 do 3.8.2021.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 28.10.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: chyba@e-vuc.sk. Správcom obsahu webového sídla sú samosprávne kraje a jeho prevádzkovateľom je spoločnosť CRYSTAL CONSULTING, s.r.o..

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Tibor Baďura, konateľ spoločnosti.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora zaslané v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Politika používania cookies

Táto internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stánok a stala sa tak úplne bežnou.

My na tejto stránke využívame len tzv. cookies tretích subjektov a to konkrétne pre službu Google Analytics. Ide o využitie štatistického nástroja, prostredníctvom ktorého meriame návštevnosť našich webových stránok.

Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade Vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.